Information om din anmälan!

 • Kontrollera antalet spelare i deltagarlistan för att så att det finns plats för det antal biljetter du vill boka.
  Om du bokar fler än vad där är plats för, är anmälan ogiltig.

 • Fyll i alla de fält som krävs för att anmälan ska vara komplett.
  Anmälningar som inte är kompletta raderas.

 • Alla anmälningar behandlas manuellt. Svar sker normalt inom 24h.

 • Alla eventuella rabatter och liknande meddelas i summeringen på svarsmailet.

 • Om du bokar biljetter för fler personer än dig själv, är det du som samlar in alla spelavgifterna för att sedan göra en (1) enda betalning för hela gruppen eller laget.
  Vi vill inte ha en massa separata betalningar som är svåra att spåra.

 • I andra rutan för namn och callsigns, kan du lägga till namnen på de övriga spelarna som ska ha biljetter.
  Om du inte anger några extra namn, kopierar vi bara ditt namn ett par gånger.

 • Vilken roll eller funktion du önskar ha under spelet kan du diskutera med din commander, gäller för MERCS-spelen.

 • Biljetter återbetalas INTE. Vi gör EJ återköp.
  Detta sker ENDAST om spelet ställs in helt och hållet.
  Skulle force majeure infalla så förbehåller vi oss rätten att flytta spelet till annan plats och datum om så skulle behöva ske.

  Om du inte kan närvara på spelet så är det upp till dig själv att sälja din biljett.
  Det är tillåtet att annonsera detta på evenemangets facebook.
  Vi ansvarar inte för några andrahandsköp, utan detta sköter ni själva. Dock ska både säljaren och köparen meddela arrangören via email (info@cannibalhippies.se) att ägarbyte har skett.

 • Genom att skicka in din anmälan godkänner du att de regler och förutsättningar som arrangör angett kommer att följas.
  Om du bryter mot en eller flera av reglerna på sådant sätt att arrangör bestämmer sig för att du inte längre får deltaga, äger du ingen rätt till återbetalning av biljetten. Denna är då förverkad.
  Om grova regelbrott sker som kan innebära ingripande för polis kommer du att vara föremål för envarsgrip.

 • Incheckningen ska göras PERSONLIGEN. Du kan inte checka in andra eller hämta ut deras patchar. Arrangör kan vid incheckning begära legitimation för att fastställa ålder.

 • På Black Ops spel checkar man inte in. Man åker istället till sin angivna punkt och bygger sin bas eller utgår därifrån vid spelstart.
  På Mercs och Mobile Infantry, finns det större baser eller platser där man bygger tältläger med övriga spelare.

 • Läs noga alternativen i anmälan för att säkerställa att allt blir rätt.